موقعيت جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي:

 شهر خالدآباد از توابع شهرستان نطنز واقع در استان اصفهان در بيست و پنج كيلومتري شمال شهرستان نطنز، پنجاه و پنج كيلومتري شرق شهرستان كاشان ، پنجاه و پنج كيلومتري غرب شهرستان اردستان ، در مجاورت شهر بادرود  و در حاشية كوير و سياه‌كوه قرار دارد.

خالدآباد در طول جغرافيايي َ56-ْ51  و عرض جغرافيايي َ40-ْ33  واقع شده و فاصلة آن تا مركز استان 160 كيلومتر مي‌باشد.

خالدآباد بعلت قرار گرفتن در ناحية كويري از تابستانهاي گرم و خشك و زمستانهايي سرد و سخت برخوردار است اين شهر در فاصلة 25 كيلومتري از رشته كوه كركس (مركز شهرستان) قرار گرفته بطوريكه ساكنين آن براحتي مي‌توانند در مدت زمان اندكي خود را از آب و هواي گرم و خشك كويري به آب و هواي خنك كوهستاني برسانند. ارتفاع شهر از سطح دريا 995 متر و مساحت آن حدود 1300 هكتار مي‌باشد.

اين منطقه بعلت قرارگيري در حاشية كوير داراي پوستة زميني كلفت مي‌باشد و برعكس مناطق مانند نطنز خطر نسبي زلزله‌اي كمتر بوده و داراي دورة بازگشت بيش از 230 سال مي‌باشد. بررسي لايه‌هاي زمين‌شناختي توسط مهندسان چيني نشان مي‌دهد كه منطقه به جز در محدودة آران و بيدگل داراي تاقديس‌هاي مهم و بزرگي نيست.

خالدآباد در قديم‌الايام در مسير جادة ابريشم واقع گرديده بود و درحال حاضر نيز در كنار اتوبان تهران – اصفهان و جادة ترانزيت تهران – جنوب و راه‌آهن سراسري واقع شده است. 

وجه تسمية خالدآباد

 1- خالدآباد را به خالدبن وليد نسبت مي‌دهند اما نبايد اين قول محكم باشد چون با شكست سپاه ايران از سپاه اسلام در زمان خليفة دوم هنوز نيروهاي اسلام در قسمت مركزي تسلط نداشتند.

 2- بعضي خالدآباد را به خالد بن برمكي نسبت مي‌دهند كه اين قول هم اعتبار چنداني ندارد و شايد در زمان ايشان قنات جديد خالدآباد (قنات كهنسال فعلي) احداث شده باشد و وجود قناتهاي تخريب شدة قبلي دلالت بر اين دارد كه سابقة بوجود آمدن خالدآباد بيش از اين باشد.

3- وجود تپه‌هاي باستاني (ابوذر و مسي) كه به ثبت ميراث فرهنگي رسيده و هنوز حفاري نگرديده‌اند در دل خود تمدني برابر با سيلك كاشان دارد و عمر آن را به بيش از شش هزار سال گمان زده‌اند.

4- كلمة «خالدآباد» يا «خلدآباد» يا « خلدبرين» از سرسبزي ، خرمي گرفته شده است كه بعدها در چرخش كلامي به «خالدآباد» تغيير كرده است. وجود دو قنات كهنسال «جنت‌آباد» و «خلدآباد» كه از پرآب‌ترين قناتهاي كويري هستند دليل بر اين مدعاست و حتي در تذكرة امامزادگان آقاعلي عباس و شاهزاده محمد كه در سال 1348 هجري قمري توسط محمدجعفر بيدگلي فرزند ملامحمدباقر بيدگلي كه از روي نسخة اصلي كتابت نموده اشاره دارد بر اينكه : امام حسن عسگري(ع) پس از مراجعت از طوس در مزرعة خالدآباد توطن فرمودند آنحضرت تنخواهي به والي خالدآباد (وزير ابراهيم يا خواجه ابراهيم) داده كه براي امامزادگان قناتي احداث نمايند و توليت امامزادگان را به خواجه ابراهيم سپردند.

تاريخچه و وضعيت فرهنگي و آموزشي خالدآباد:

 اولين مدرسة منطقه بنام «فياض» در سال 1304 در خالدآباد تأسيس شد كه زير نظر ادارة فرهنگ كاشان اداره مي‌شد و چهارمين مدرسه در سطح شهرستان كاشان بوده است (در آن زمان خالدآباد از توابع نطنز و مجموعاً بخشي از شهرستان كاشان بوده است) نخستين دبيرستان منطقه نيز در سال 1333 در خالدآباد بنام دبيرستان «فياض» تأسيس شد.

در حال حاضر شهر خالدآباد داراي 8 آموزشگاه در 3 مقطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه مي باشد.

گويش خالدآبادي:

 به صدر اسلام مي‌رسد و ريشه در زبان تاتي دارد و تلفيقي از فارسي دري ، كردي و عربي است كه با لهجة مخصوص ويژة خالدآباديها بيان مي‌شود. 

پيشينة مذهبي خالدآباد:

زماني كه حضرت امام رضا ثامن‌الائمه (ع) جهت ولايتعهدي به ايران مشرف شدند جمعي از اقارب و فرزندان و برادران آن جناب نيز رهسپار اين ديار گشتند ازجمله امامزادگان آقاعلي‌عباس و شاهزاده محمد كه در منطقه به دستور عبدالحميد يا شهاب‌الدين حكمران بادافشان (بادرود فعلي) به شهادت رسيدند و جنازة پاكشان در بيابان مانده بود و كسي از ترس مأموران جرأت نزديك شدن به جنازه‌ها را نداشت. تعدادي از زنان خالدآباد (به نقل از گذشتگان چهل نفر) عزم را جزم كرده و براي دفن حضرات اقدام كردند كه اين امر باعث تهييج مردان گرديد و كار را به انجام رساندند. در تذكرة امامزادگان آمده كه والي خالدآباد (خواجه‌ابراهيم) توليت آستان را برعهده داشته و بعد از او پسرش حاج يوسف به اين سمت منصوب گرديد و از آن زمان تا بحال فرزندان ايشان در امر عمران و آبادي بارگاه امامزادگان فعاليت داشته‌اند و در سال 1299 هجري قمري كه مسئوليت بارگاه برعهدة ميرزا ابوالقاسم بوده و ايشان افرادي را جهت دريافت نذورات به اطراف و اكناف اعزام مي‌نمود نوشته‌اي داشت كه به تأئيد علماي وقت كاشان رسيده و اعلام نموده بودند كه دادن نذورات به افراد اعزامي بدليل اينكه انتصاب ازطرف ابوالقاسم بوده و ابوالقاسم مورد وثوق اينجانبان مي‌باشد بلامانع خواهد بود. دو طايفة سعيدي و عابدي از نسل آن بزرگان هم اكنون در اين شهر زندگي مي‌كنند.

تأسيس شهرداري:

روستاي خالدآباد در تاريخ 16/10/83 با مصوبة شمارة 107200/42/3/1 هيئت دولت به شهر تبديل شد و شهرداري خالدآباد در تاريخ 17/12/1383 افتتاح و رسماً آغاز بكار نمود.

آمارجمعيت و اشتغال و وضعيت اقتصادي شهر در حال حاضر:

 جمعيت شهر خالدآباد طبق آخرين آمار حدود 3400 نفر و 813 خانوار مي‌باشد كه 49 درصد جمعيت مردان و 51 درصد زنان هستند. لازم بذكر است كه حدود 3 برابر جمعيت ساكن شهر خالدآباد در تهران زندگي مي‌كنند.

23 درصد جمعيت شهر خالدآباد را افراد زير 15 سال ، 65 درصد افراد بين 15 تا 60 سال و 12 درصد افراد بالاي 60 تشكيل مي‌دهند. شغل قاطبة مردم خالدآباد كشاورزي و دامپروري بوده و درصدي نيز به مشاغل اداري ، صنعتي ، توليدي و صنفي اشتغال دارند. شغل 20 درصد زنان خالدآباد قاليبافي بوده و قالي شادسر كاشان كه در بازارهاي جهاني شهرت دارد زاييدة دستان هنرمند زنان خالدآباديست.

بطوركلي آمار اشتغال مردم خالدآباد بدين‌صورت است كه:

از جمعيت مردان:  حدود  25 درصد كارمند ، 60 درصد كشاورز  و دامدار ، 10 درصد راننده و 5 درصد به مشاغل صنفي و ساير مشاغل اشتغال دارند.

از جمعيت زنان:  حدود  5 درصد كارمند ، 20 درصد قاليباف ، 70 درصد خانه‌دار و 5 درصد به مشاغل صنفي و ساير مشاغل اشتغال دارند.

مساحت كل شهر حدود 1300 هكتار مي‌باشد كه از اين ميزان حدود 100 هكتار بافت مسكوني و بقيه اراضي كشاورزي ، باغات و باير هستند.

مساحت اراضي كشاورزي حدود 700 هكتار و باغات حدود 400 هكتار مي‌باشد و تعداد 16 حلقه چاه عميق كشاورزي و 2 رشته قنات در شهر وجود دارد كه يكي از قناتها چندسالي است خشك شده است. سطح زيركشت مزارع صيفي‌جات ، گندم و جو بوده و محصولات باغي نيز عمدتاٌ انار مي‌باشد.

تعداد 70 واحد صنفي فعال در شهر وجود دارند كه مشاغل عمدة آنها عبارتند از : خوار و بار فروشي ، آهنگري ، تعمير موتورسيكلت ، نانوايي ، ابزارفروشي ، آرايشگري ، تأسيسات ، قصابي و ... مي‌باشد.

تعداد 2 شعبة بانكي (صادرات و كشاورزي ) در اين شهر موجود مي‌باشد.

ويژگيهاي شهرسازي و معماري شهر خالدآباد

اين شهر با قدمتي ديرينه همپاي سيلك كاشان بوده و كارشناسان با بررسي محوطه‌هاي باستاني شهر (تپه ابوذر و مسي) بر اين امر صحّه مي‌گذارند كه مردماني كه در گذشته در اين خطه زندگي مي‌كردند مردماني آشنا با صنعت روز بوده و از آثار زيستي كه از منطقة خالدآباد بدست آمده محدودة زندگي مردم خالدآباد در ادوار گذشته در دايره‌اي به قطر 3 كيلومتر بوده است.

قديمي‌ترين محلة شهر محلة توده مي‌باشد و همانطور كه از نامش پيداست مركز آبادي بوده و بعدها دو محلة ديگر به نام حصارو و قلعه‌نو بوجود آمدند. وضعيت سكونت در گذشته بصورت قلعه‌اي و دسته‌جمعي بوده كه متأسفانه اين قلعه‌ها بدست جهالت تخريب گرديدند. بعدها به مرور زمان مردم از زندگي در قلعه‌ها به شهرنشيني روي آوردند. بافت ساختاري منازل همچون ديگر شهرهاي كويري بصورت حياط مركزي (اندروني) به اين صورت كه اطاقها در دو يا سه طرف حياط قرار مي‌گرفتند و اطاقهاي تابستاني و زمستاني پنجره‌اي كوچك داشتند كه ساكنين را از گزند سرما و گرما حفظ كنند از ديگر مشخصه‌هاي منازل قديمي سقفهاي گنبدي شكل و وجود هشتي و سرداب در اغلب ساختمانها مي‌باشد كه از سرداب براي سكونت در گرمترين روزهاي سال استفاده مي‌شد.

خانة آقاگل كه يكي از قديمي‌ترين خانه‌هاي به جا مانده است ماكتي كوچك از خانة طباطبايي كاشان با همان ويژگيها مي‌باشد. كوچه‌هاي محلة قديمي اكثراً تنگ و باريك با ديواره‌هاي بلند بوده تا در روزهاي گرم ديوارها برروي هم سايه افكنده و گرما كمتر احساس شود اما در محله‌هايي كه بعداً بوجود آمدند كوچه‌ها بواسطة شترداري عريض‌تر گرديدند.

بررسي كلي برروي ساختمانهاي خالدآباد در زمان گذشته و حال مؤيد اين مطلب است كه تمام ساختمانها بطوري احداث شده‌اند كه يكي از اضلاع برراستاي جهت قبلع عمود است. به عبارتي ديگر همواره ازطرف سازندگان و معماران موقعيت و قرارگيري ساختمانها دقيقاً در راستاي جهات اصلي جغرافيايي قرار نگرفته است يعني باتوجه به اينكه امتداد جهت قبله با راستاي شمال جغرافيايي داراي زاوية 15 تا 30 درجه مي‌باشد. ساختمانها دقيقاً در راستاي قبله احداث شده‌اند كه خود بيانگر ويژگيهاي اقليمي و نيز فرهنگي اين منطقه است. لازم بذكر است تنها اثر قديمي بنا شده در خالدآباد كه براساس قرارگيري درراستاي جهات اصلي جغرافيايي بنا گرديده بقعه معروف به بقعة باباحاجي مي‌باشد كه براساس اصول ساختماني معماران يزدي ساخته شده است.

 

تصویر تصادفی

shoar-sale-97-1.jpg

سامانه ارتباطی 137

نظرسنجی

عملکرد شهرداري خالدآباد را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالي - 30%
خوب - 5%
متوسط و نيازمند مديريت بهتر - 7.5%
ضعيف و نيازمند تغيير رويه - 57.5%

جمع آرا: 40
رای گیری برای این نظر سنجی به پایان رسیده است on: 21 دسامبر 2018 - 00:00

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

847285
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
283
503
1575
7126
12099
847285

امروز: چهارشنبه، 29 اسفند 1397

تبلیغات