میز خدمت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. میز خدمت

میز خدمت الکترونیکی شهرداری ها

میز خدمت الکترونیکی شهرداری ها ، در جهت تسهیل در  انجام خدمات شهرداری و حذف مراجعات حضور شهروندان و در راستای تصویب نامه های شورایعـالی اداری کشور موضــوع آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی و آئین نامه بهبود فرآیندهای مورد عمل دستگاهها و نیز ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورایعالی فناوری اطلاعات ســازمان امور اداری و استخـــدامی، راه اندازی و روند خدمات رسانی به شهروندان را بر عهده دارد. در میز خدمت الکترونیکی شهرداری ها خدمات ذیل ارائه میگردد:

  • ارائه راهنمای کامل مراجعین در هر شناسه خدمت
  • قابلیت نظر سنجی از مراجعین در هر خدمت در جهت بهبود فرآیندها
  • امکان اتصال به وب سرویس سامانه های تحت وب شهرداری
  • طراحی فرم الکترونیکی برای کلیه خدمات شهرداری
  • قابلیت تایید شماره موبایل متقاضیان
  • ارسال کد رهگیری برای خدمت مورد تقاضای شهروندان
  • قابلیت پیگیری فرآیند و مراحل تقاضای مورد نظر توسط متقاضیان
مراحل دریافت خدمت

ورود به سامانه

ورود به سامانه جهت دسترسی به خدمات تمام الکترونیک شهرداری به شهروندان در زمینه های شهرسازی، خدمات شهری، گردشگری، حوادث شهری و ……

مطالعه راهنمای کامل خدمت

جهت تسهیل، تسریع و انتخاب آگاهانه شهروندان در دریافت خدمات شهرداری، راهنمای جامع و شیوای هر خدمت در این سامانه درج گردیده است.

ثبت درخواست و ارسال مستندات

با مراجعه به فرم های الکترونیکی و سامانه های الکترونیکی شهرداری؛ درخواست خود را ثبت و مستندات مورد نیاز را ضمیمه و کد رهگیری دریافت نمایید.