مراکز بهداشتی-درمانی
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوادالائمه خالدآباد
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: خالد آباد – روبروی شهرداری خالدآباد
ساعات کاری: هر روزه
مرکز درمانی التیام
مشخصات:

این مرکز بهداشتی شامل بخش‌های درمانگاه، داروخانه، واحد اعمال جراحی سرپایی، واحد پزشکان عمومی و تخصصی، تزریقات و پانسمان است.

جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: خالد آباد
ساعات کاری: هر روزه