شهدای خالدآباد
نعمت الله مرادی خالدی
فرزندحسین تاریخ ولادت:۱۳۴۴/۵/۲ تاریخ شهادت:۱۳۶۲ محل شهادت:پنج وین عراق
حمیدرضا انصاری خالدی
فرزند علی آقا تاریخ ولادت ۱۳۴۴/۱۱/۱۹ تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۹/۴ محل شهادت:دزفول
سعید مبینی خالد آبادی
فرزند عباس تاریخ ولادت : ۱۳۴۸/۳/۱۵ تاریخ شهادت :۱۳۶۶/۶/۷ محل شهادت:ماووت عراق – عملیات بیت المقدس ۲
فیض الله امیری خالدی
فرزند حسن ولادت :۱۳۴۱/۳/۱ شهادت:۱۳۶۱/۵/۲ محل شهادت:شلمچه
سرگرد افراسیاب امیری خالدی
فرزند حسین ولادت:۱۳۳۱/۱۱/۱۲ شهادت:۱۳۶۳/۱۲/۲۶ محل شهادت : شرق دجله – عملیات بدر
محمودرضا مدرسی خالدآبادی
فرزند:احمد تاریخ ولادت: ۱۳۴۴/۵/۵ تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۱۰ محل شهادت:جزیره مجنون
سیدمحمد حسینیان خالدآبادی
فرزند سیدعباس تاریخ تولد:۱۳۴۲/۴/۶ تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱۶ محل شهادت:شلمچه – کربلای ۵
محمد رمضانی خالدی
فرزند:رضا تاریخ ولادت:۱۳۴۲/۳/۴ تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱۱/۴ عملیات:جبهه عملیاتی سومار
ناصر محمودی خالدآبادی
فرزند علی تاریخ تولد:۱۳۴۴/۶/۱۱ تاریخ شهادت:۱۳۶۳/۱۱/۳ محل شهادت:آبادان
عباس جمعه خالدی
فرزندحسین تاریخ ولادت: ۱۳۴۲ تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۹/۹ محل شهادت:بستان – گروه شهید چمران – جنگهای نامنظم
مجید خواجه امیری
فرزند سیف اله تاریخ ولادت:۱۳۴۷/۱۲/۶ تاریخ شهادت:۱۳۵۷/۸/۱۶ محل شهادت:تهران – بمباران هوایی
حسن الهیان خالدی
فرزند میرزامحمد تاریخ تولد:۱۳۳۱/۷/۲۰ تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۶/۳۱ محل شهادت:ایلام – عملیات والفجر مقدماتی
مجید عابدی خالدی
فرزندحسین تاریخ تولد:۱۳۳۴ تاریخ شهادت:۱۹ /۱۳۹۰/۵ محل شهادت:تهران (شهادت در اثر عوارض شیمیایی جنگ تحمیلی)
رضا علیزاده خالدی
فرزند علی تاریخ تولد:۱۳۴۱/۶/۴ تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۵/۷ محل شهادت:کوشک (پاسگاه زید) عملیات رمضان
امیرحسن خواجه امیری خالدی
فرزند عباس تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۶/۶ تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۴ محل شهادت:تهران (مسجد خالدآبادیها) در حین آموزش نظامی بسیج
امیرمحمد کاظمی خالدی
فرزند رضا تاریخ ولادت:۱۳۴۹/۶/۲۵ تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۲/۲۶ محل شهادت:ارتفاعات شیخ محمد عراق (عملیات بیت المقدس)
حمیدرضا غلامیان خالدآبادی
فرزند حسین تاریخ تولد۱۳۴۰/۴/۲۷ تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۲/۱۹ محل شهادت:شلمچه
نوروزعلی قنائی خالدی
فرزند حبیب اله تاریخ ولادت:۱۳۴۰/۱/۱ تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت :فکه (عملیات ولفجر)
مسعود عابدنظری خالدی
فرزند محمد تاریخ ولادت ۱۳۵۳/۳/۱۴ تاریخ شهادت۱۳۶۴/۱/۷ عملیات بمباران هوایی تهران
عابدنظری
فرزند رضا تاریخ ولادت ۱۳۲۹/۴/۲۲ تاریخ شهادت ۱۳۶۴/۱/۷ عملیات:بمباران هوایی تهران
رحمت اله غلامیان
فرزند حسن تاریخ ولادت ۱۳۴۰ تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱/۴ محل شهادت دشت عباس
حسن کریمیان فردخالدی
فرزند شیرعلی تاریخ ولادت۱۳۳۳/۲/۲۰ تاریخ شهادت۱۳۵۹/۶/۳۱ محل شهادت فرودگاه مهرآباد تهران
داود فروتن خالدی
فرزند عباس تاریخ ولادت۱۳۵۰/۱۰/۲۴ تاریخ شهادت۱۳۶۸/۱۰/۱ محل شهادت گیلان غرب
حجت اله صیاد
فرزند خیراله تاریخ ولادت ۱۳۴۳/۱/۱ تاریخ شهادت ۱۳۶۲/۶/۱۸ منطقه عملیاتی آذربایجان غربی
مهرداد مبینی خالدی
فرزند علی تاریخ ولادت ۱۳۴۷ تاریخ شهادت۱۳۶۶/۱۲/۲۸ محل شهادت حلبچه
مجید توکلی خالدی
فرزند عزیزاله ولادت۱۳۴۰ وفات ۱۳۶۱/۱/۱ محل شهادت : منطقه دشت عباس عملیات فتح المبین
رضا رفیعی نوخالدی
فرزند حسین تاریخ ولادت۱۳۴۷/۱/۲۷ تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۴/۲۹ محل شهادت عملیات مهران
محمدرضا سعیدی راد
فرزند حسین تاریخ ولادت ۳/۷ /۱۳۴۳ تاریخ شهادت ۵/۱۸ /۱۴۰۰ محل شهادت تهران (شهادت در اثر عوارض شیمیایی جنگ تحمیلی)
رحمت الله شاکری خالدی
فرزند صدراله تاریخ ولادت۲۹ /۱ /۱۳۲۹ تاریخ شهادت۲۰ /۱۰ /۱۳۶۱ منطقه عملیاتی دیواندره
رضا زارع خالدی
فرزند حسین ولادت ۱۳۳۷/۲/۲۰ وفات ۱۳۶۱/۱۰/۲ محل شهادت:دارخوئین
ابوالفضل شیرزادی خالدی
فرزند عباس تاریخ ولادت۱۳۴۸/۱۱/۱ تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۵/۱ محل شهادت:شلمچه عملیات کربلای ۵
شهید رضا کمالی خالدی
فرزند عباس تاریخ ولادت ۱۳۴۰/۲/۳ تاریخ شهادت ۱۳۶۰/۶/۲۷ محل شهادت دهلاویه
احمدرضا حاجی زاده خالدی
فرزند حسن تاریخ ولادت ۱۳۴۰/۳/۱۲ تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۹/۱ محل شهادت شرهانی عراق
سید علی حسینی خالدی
فرزند میرزا احمد تاریخ ولادت:۱۳۴۳/۶/۱ تاریخ شهادت :۱۳۶۱/۹/۱ محل شهادت:شرهانی عراق