مراکز غذایی
رستوران ….
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۱۱-۲۳
کافی شاپ
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: ۸ الی ۲۳