امور عمرانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. امور عمرانی
null

علیرضا محمودی

مسئول امور عمرانی

فوق لیسانس مهندسی عمران


امور محوله:

کارشناس بازدید ، املاک و نوسازی ، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ ، دبیر کمیسیون ماده ۵

 

معرفی واحد عمرانی:

توسعه پایدار یک شهر مستلزم ایجاد تناسب توان و هماهنگی میان ساختارهای گوناگون و متنوع آن است از طرفی اهمیت و آبادانی نقش موثری که این امر ایجاد می کند و هم اکنون این واحد عالی ترین مربع تصمیم گیری و نظارت برحسن اجرای پروژه های شهری است و فعالیت های آن از قبیل نظارت برحفاری و صدور مجوزات لازم- نظارت برپروژه های تحت اجرای پیمانکاران و……….می باشد.

شرح وظایف واحد عمرانی:

 • تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه .
 • بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, جوی, کانیو و برنامه ریزی در رفع آنها.
 • نظارت بر حفاری ها و صدور مجوزات لازم.
 • تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت در حفاری ها، کنترل مرمت حفاری ها و انجام آزمایشات لازم.
 • همکاری با سازمان مدیریت حمل و نقل در جهت رفع مشکلات ترافیکی.
 • نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران حوزه عمرانی، کنترل نقشه های اجرایی و بررسی صورت وضعیت آنها.
 • طراحی پیاده روها، میادین و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی .
 • شرکت در جلسات کمیسیون های معاملات و تحویل.
فهرست