صنایع دستی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. صنایع دستی شهر

قالی شادسر

از صنایع دستی شهر خالدآباد به قالی شادسر می توان اشاره کرد.این قالی که شهره جهانی دارد و هنر دستان زنان خالد آباد می باشد.قالی شادسر در کارگاه های قالی بافی نقش می بندد وبرتری هنر زنان قالی باف خالدی را به جهانیان معرفی کرده است.

ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست