محصولات باغی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات باغی شهر

محصولات باغی خالدآباد

مساحت کل شهر حدود ۱۵۰۰ هکتار می‌باشد که از این میزان حدود ۱۶۰ هکتار بافت مسکونی و بقیه اراضی کشاورزی ، باغات و بایر هستند.

مساحت اراضی کشاورزی حدود ۷۰۰ هکتار و باغات حدود ۴۰۰ هکتار می‌باشد و تعداد ۱۶ حلقه چاه عمیق کشاورزی و ۲ رشته قنات در شهر وجود دارد که یکی از قناتها چندسالی است خشک شده است. سطح زیرکشت مزارع صیفی‌جات ، گندم و جو بوده و محصولات باغی نیز عمدتاٌ انار می‌باشد.

ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست