مراکز آموزشی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مراکز آموزشی شهر

اولین مدرسه منطقه بنام «فیاض» در سال ۱۳۰۴ در خالدآباد تأسیس شد که زیر نظر اداره فرهنگ کاشان اداره می‌شد و چهارمین مدرسه در سطح شهرستان کاشان بوده است (در آن زمان خالدآباد از توابع نطنز و مجموعاً بخشی از شهرستان کاشان بوده است) نخستین دبیرستان منطقه نیز در سال ۱۳۳۳ در خالدآباد بنام دبیرستان «فیاض» تأسیس شد.

در حال حاضر شهر خالدآباد دارای ۸ آموزشگاه در ۳ مقطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه بوده و کل جمعیت دانش‌آموزی شهر ۶۰۰ نفر بوده که ۲۰۰ نفر در مقطع ابتدایی ، ۱۴۰ نفر در مقطع راهنمایی و ۲۶۰ نفر در مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند. حدود ۵۷ درصد دانش‌آموزان دختر و ۴۳ درصد پسر هستند.

مراکز آموزش دولتی شهر
مراکز آموزش غیر دولتی شهر
مراکز آموزش عالی شهر
آموزشگاه های شهر
فهرست