واحد ایمنی و آتش نشانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد ایمنی و آتش نشانی
null

داود شیرزادی

مسئول واحد ایمنی و آتش نشانی

فوق دیپلم


شرح وظایف شغلی و امور محوله:

آتش نشان ، مسئول واحد خدمات شهری و خدمات موتوری

 

شرح وظایف مسئول واحد ایمنی و آتش نشانی:

 • رسیدگی اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر روش های لازم جهت جذب و پذیرش نیروهای داوطلب و مشارکت های مردمی.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم طرح های ایمنی، فنی و پیشگیری از حریق و حوادث به منظور کاهش حریق ها و حوادث مبتلا به جامعه.
 • نظارت بر علل حریق و حوادث، آمار و نمودارها، برنامه های ایمن سازی و برنامه های آموزشی.
 • نظارت بر انجام معاملات سازمان و حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها.
 • تایید و امضای اسناد مالی وفق مقررات و ضوابط اعلام شده بعد از حصول اطمینان از صحیح بودن فرایند آن.
 • نظارت بر تایید احکام و قراردادهای استخدامی .
 • شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آیین نامه های ذیربط به عهده رییس سازمان می باشد.
 • نظارت بر کلیه مناقصه ها و مزایده های مورد نیاز.
 • نظارت بر برگزاری مسابقه های ورزشی و توافق جهت ارایه طرح های تشویقی .
 • استقبال از طرح ها و برنامه ها در راستای ارتقای هرچه بیشتر سطح آمادگی جسمانی پرسنل عملیاتی.
 • ابلاغ دستورهای لازم به روسای واحدها و سایر افراد تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین آن ها به منظور بهره وری و کارایی بیشتر.
 • بازدید از برخی مانورهای آمادگی امدادی، اطفا و امداد و نجات .
 • نظارت کلی بر عملکرد کلیه واحدها و کوشش در رفع مشکل و کمبودهای موجود.
فهرست