کمیته بانوان

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. کمیته بانوان
null
مسئول کمیته بانوان
آقای عباس بیطاری
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
 • مطالعه و تعیین اولویت های سرمایه ‌گذاری در بخشهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • بررسی مطالعات مکانی‌یابی، امکان سنجی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده از طرف سرمایه‌گذاران بخش‌های دولتی و غیردولتی
 • انجام مطالعات امکان سنجی طرح‌ها برای شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در شهر.
 • تدوین و طراحی بسته‌های سرمایه گذاری برای ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری
 • همکاری در مذاکرات سرمایه‌گذاری با منشاء داخلی و یا خارجی، تهیه و تنظیم تفاهم ‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای سرمایه‌گذاری
 • برگزاری همایش و نمایشگاه‌های جلب سرمایه گذاری از طریق ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری
 • شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌های جلب سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با رعایت سیاستهای راهبردی شهر
 • انجام مطالعات مورد نیاز برای توسعه سرمایه‌گذاری در شهر
 • تعامل و هماهنگی با ارگان های مرتبط برای بهبود عملکرد و تهیه بسته های اجرایی سرمایه گذاری و تدوین بسته های فرصت های سرمایه گذاری در شهر
 • انجام مطالعات تطبیقی در راستای بدست آوردن روشهای نوین جذب سرمایه‌گذاری در شهر
فهرست